Bangalore


Samen met JFHA hebben wij een open coach cursus (nationaal) georganiseerd.

Lokale partner: Jude Felix Hockey Academy (JFHA)
Locatie:Bangalore, Kamataka
Start / Eind:April 2016
Programma:Hockey Academy
Coördinator:Shanmugam (local organization)
Aantal coaches: Open coaching course
Aantal scholen:Weeshuis
Aantal kinderen:250

In samenwerking met JFHA hebben wij een open coach cursus (nationaal) georganiseerd en gegeven. De cursus is positief ontvangen door de 32 deelnemers. Naast de co-organisatie van de coachcursus staan wij er altijd voor open om de JFHA te ondersteunen met materialen, fondsen en andere middelen indien beschikbaar.

De Jude Felix Hockey Academie is gepassioneerd en maakt graag een sociale impact op grassroots niveau door middel van het creëren van sportieve mogelijkheden voor kinderen met een kwetsbare achtergrond.

Meer info over de Jude Felix Hockey Academy