“Hockey is more than just a game”

Floris Jan Bovelander op de fiets in India
MisSion

To help underprivileged children and young adults develop through the power of sports focusing on hockey.

Vision

A world where all children have equal opportunities and grow into well-educated, healthy and confident (young) adults.

In addition, the strength of the Bovelander Foundation program is that it provides a platform for (local) organisations to link / implement initiatives in areas such as nutrition, health, education and financial literacy, aimed at local needs.

Values

The Bovelander Foundation stands for the personal development of every individual. With respect for themselves, someone else and the environment. To achieve this, we inspire with our hockey programs in which fun is an important component. The involvement of the child, parent, community, schools, government and local partners plays a decisive role in this.


Wat wij doen?

Als Bovelander Foundation werken wij in gebieden waar, en met mensen voor wie, het niet vanzelfsprekend is dat zij een eerlijke kans hebben op een beter leven. Hiermee zetten wij het werk van One Million Hockey Legs voort.
Met onze hockeyprogramma’s brengen wij kinderen en jong volwassenen en hun communities samen en helpen wij hen in hun persoonlijke, sociale, sportieve en educatieve ontwikkeling.

Om de juiste impact te garanderen en onze programma’s goed te kunnen implementeren werken wij altijd met lokale organisaties en personen. Met als doel dat de programma´s uiteindelijk organisatorisch en financieel, onafhankelijk van onze hulp, kunnen worden voortgezet.

In de gebieden waar wij werken, bouwen wij een 3-laagse pyramide, zodat ieder kind en iedere coach op zijn niveau uitgedaagd wordt in zijn ontwikkeling.
Het grassroots programma is de basis laag waar hockey als middel gebruikt wordt voor persoonlijke en sociale groei. De bovenste twee lagen vormen samen het talentprogramma. Hierin is hockey niet alleen een middel maar ook een doel op zich.

News from the blog: