“Hockey is more than just a game”

Floris Jan Bovelander op de fiets in India
Missie

Kansarme kinderen en jongvolwassenen door middel van de kracht van sport ontwikkelen met de focus op hockey en India.

Visie

Een wereld waarin alle kinderen gelijke kansen hebben en kunnen doorgroeien als geschoolde, gezonde en zelfverzekerde (jong) volwassenen. 

Daarnaast is de kracht van het Bovelander Foundation programma dat het een platform biedt voor (lokale) organisaties om initiatieven te koppelen/implementeren op het gebied van bijvoorbeeld voeding, gezondheid, educatie en financiële geletterdheid, gericht op lokale behoeften.

Waarden

De Bovelander Foundation staat voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu. Met respect voor zichzelf, een ander en de omgeving. Om dit te bereiken inspireren wij met onze hockey programma’s waarin plezier een belangrijk component is. Betrokkenheid van kind, ouder, gemeenschap, scholen, overheid en lokale partners heeft hierbij een bepalende rol.

Wat wij doen?

Als Bovelander Foundation werken wij in gebieden waar, en met mensen voor wie, het niet vanzelfsprekend is dat zij een eerlijke kans hebben op een beter leven. Hiermee zetten wij het werk van One Million Hockey Legs voort.
Met onze hockeyprogramma’s brengen wij kinderen en jong volwassenen en hun communities samen en helpen wij hen in hun persoonlijke, sociale, sportieve en educatieve ontwikkeling.

Om de juiste impact te garanderen en onze programma’s goed te kunnen implementeren werken wij altijd met lokale organisaties en personen. Met als doel dat de programma´s uiteindelijk organisatorisch en financieel, onafhankelijk van onze hulp, kunnen worden voortgezet.

In de gebieden waar wij werken, bouwen wij een 3-laagse pyramide, zodat ieder kind en iedere coach op zijn niveau uitgedaagd wordt in zijn ontwikkeling.
Het grassroots programma is de basis laag waar hockey als middel gebruikt wordt voor persoonlijke en sociale groei. De bovenste twee lagen vormen samen het talentprogramma. Hierin is hockey niet alleen een middel maar ook een doel op zich.

News from the blog: