Partners


our partners

De Bovelander Foundation werkt voor hun programma’s samen met verschillende soorten organisaties. Overheidsinstanties, bedrijven, internationale ontwikkelingsorganisaties, en lokale organisaties waarmee wij de projecten uitvoeren. 


Our project Partners

sport for development

Het Sport for Development porgramma is een samenwerking tussen de KNVB, International Sports Alliance en Right to Play in negen samengevoegde landen.

KNVB World Coaches
Bovelander Hockey Academy