Missie, Visie, Waarden


Missie

Kansarme kinderen en jongvolwassenen door middel van de kracht van sport ontwikkelen met de focus op hockey en India.

Visie

De Bovelander Foundation zet sport, en met name hockey, in om kinderen, jongvolwassenen en hun gemeenschap te ondersteunen in de ontwikkeling van hun persoonlijke, sociale, sportieve en educatieve vaardigheden om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. 

Daarnaast is de kracht van het Bovelander Foundation programma dat het een platform bieden voor (lokale) organisaties om initiatieven te koppelen/implementeren op het gebied van bijvoorbeeld voeding, gezondheid, educatie en financiële geletterdheid, gericht op lokale behoeften.

Waarden

De Bovelander Foundation staat voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu. Met respect voor zichzelf, een ander en de omgeving. Om dit te bereiken inspireren wij met onze hockey programma’s waarin plezier een belangrijk component is. Betrokkenheid van kind, ouder, gemeenschap, scholen, overheid en lokale partners heeft hierbij een bepalende rol.