Bovelander Foundation aangemerkt als ANBI

Net als vele andere stichtingen is ook de Bovelander Foundation afhankelijk van de overheid, het bedrijfsleven en giften van donateurs. Zonder hun hulp kunnen wij niet doen wat we nu doen. Wij zijn dan ook enorm dankbaar voor de hulp die wij tot nu toe al krijgen. Onze nieuw verworven ANBI status maakt het voor ons mogelijk meer geld te besteden aan de kansarme kinderen en jongvolwassenen in India. Maar niet alleen wij hebben voordeel van de ANBI status jij als schenker misschien ook wel.

Met terugwerkende kracht, per 3 juli 2020, is de Bovelander Foundation door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.

Wat is een ANBI?
De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?
Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bovelander Foundation hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

You Might Also Like